SIMPOZION JUBILIAR: ,, PORTRETE DE MENTORI” 

   ***** Revista proiectului 

PORTRETE DE MENTOR - pdf

PORTRET DE MENTOR - partea I

PORTRET DE MENTOR - partea II

  Proiectul include activităţi menite a aprecia şi valoriza munca unor dascăli care au dovedit că factorul determinant al succesului într-un demers didactic, fie tradițional sau modern, rămâne a fi profesorul, ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, amabil, cu gust elevat, oferind lecției dimensiunea estetică. 

Scopul proiectului

Prezentarea unui gest de recunoștință care se îndreaptă spre profesorii pe care i-am avut în anii de școală, oameni frumoși la suflet și la chip, oameni providențiali, mentori în adevăratul sens al cuvântului.            Toți acești profesori pasionați de materia predată, exigenți  și implicați nu au fost nici atunci vizibili. Au fost discreți, modești, dar admirați uneori de prea puțini oameni.  Trebuie să acceptăm că acest impact direct al profesorului în planul imediat nici nu poate fi vizibil. Profesorul lucrează la un nivel mult mai profund. Posibil ca mediul competițional în care trăim să ne inducă acest complex, că nu suntem vizibili. Misiunea noastră, a profesorului mentor, este însă alta, noi suntem cei care semănăm cunoștințe, avem răbdare, iar rodul muncii noastre apare peste ani.

Activităţile pe care echipa de proiect le propune sunt:

Lansarea şi popularizarea proiectului (noiembrie 2023)

Popularizarea proiectului pe site-ul oficial al colegiului, distribuirea anunţului, de către cadrele didactice implicate în proiect pe diferite căi de acces către celelate unităţi de învăţământ din judet (grupuri de WhatsApp, email etc.). Anunţul va cuprinde informaţii despre activităţile incluse în proiect, despre modul de înscriere cu lucrare, despre modul de înscriere ca participant la simpozion, despre criteriile de publicare, data, ora şi locaţia unde va avea loc simpozionul.

 Înscrierea participanţilor la simpozion (noiembrie 2023)

Înscrierea participanţilor se va face pe baza unui GoogleForms care va fi distribuit către unităţile de învăţământ din judeţ o dată cu anunţul ce cuprinde toate detaliile legate de simpozion. Se pot înscrie cadrele didactice care doresc să participe cu lucrare în cadrul simpozionului, dar se pot înscrie la simpozion şi  cadrele didactice care nu doresc să participe cu lucrare.

Formular înscriere

Publicarea criteriilor de redactare a lucrărilor (noiembrie 2023)

Pentru publicarea lucrărilor în revista cu ISSN / ISBN ce se va lansa la final de proiect trebuie respectate atât criteriile, cât şi termenul limită. Criteriile de publicare sunt clar stabilite, dau contur frumos lucrărilor pregătite şi valorifică ideile prezentate.

🖨Criterii de redactare

Desfăşurarea simpozionului propriu zis (18 decembrie 2023)

Parteneri: Primăria Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava