Mobirise Web Builder

Despre mobilitățile proiectului

Criterii de selecție cursuri: 

Stagiilor de formare au fost selectate în funcție de următoarele nevoi:

a. dezvoltarea abilităților, deprinderilor și competențelor în utilizarea cunoștințelor în procesul instructiv - educativ. ;

b. crearea de oportunități în relaționarea interumană, pentru a facilita schimbul de idei, metode, mijloace didactice;

c. dezvoltarea deprinderii de a crea materiale educaționale electronice care vor fi folosite pe platformele e-learning ;

d. facilitarea accesului la informații, consiliere , evaluare , autoevaluare;

e. îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză la nivel formal (lexic de specialitate) și informal; 

Moodle 3.0 Introduction for teachers

Sevilia -SPANIA

Perioada cursului
13-17 martie 2017

Taxa de curs:  400 euro/participant

Making Technology Work in the Classroom for Second Level Teachers 

Dublin -IRLANDA

Perioada cursului
17-28 Iulie 2017

Taxa de curs: 700 euro/participant.

ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching (literacy, numeracy, science, etc.)    

Dublin - IRLANDA

Perioada cursului
22 -27 Mai 2017

Taxa de curs: 620 euro/participant

Using E-Learning in the classroom

Praga - CEHIA

Perioada cursului
7-11 August 2017

Taxa de curs: 350 euro/participant.

ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn 

Almada -Portugalia

Perioada cursului
28 August- 1 Septembrie 2017

Taxa de curs:350 euro/participant.

În urma participării la stagiile de formare din cadrul proiectului, profesorii vor fi capabili să:  

a. dezvolte nivelul de competențe cheie și abilități în domeniul IT;  
b. îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba engleză;
c. crească nivelul de cooperare în domeniul educației la nivel european;
d. popularizeze exemple de bună practică la nivel educațional în rândul celorlalți participanți la stagiile de formare (tutoriale, webinare, instrumente electronice de evaluare);
e. asimileze noile metode și mijloace IT în procesul de predare -învățare;
f. utilizeze metodele moderne în procesul educațional care să se plieze pe nevoile individuale și colective ale elevilor;
g. dezvolte autonomie și încredere în proiectarea și implementarea de resurse de tip e-learning.