mobirise.com

ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching

Detalii  mobilitate

A doua din cele cinci mobilități

Loc de desfășurare : Dublin – Irlanda


Perioada mobilității: 22-27 mai 2017


Grupul – țintă: 3 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Jurnalul Activităților

Activitatea 1

Raportată de profesor inginer Arganisciuc Ovidiu, manager al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
22.05.2017

Literacy Across the Curriculum / ICT in Education.


Tipuri de activități: spargerea ghieții, 


Desfășurare:  Întâlnirea de azi a însemnat o familiarizare cu platforma PADLET Seminar, prin care a fost facilitat schimbul intercultural între participanți. Am asistat la o prezentare a istoriei și culturii Irlandei. Aceasta a constituit punctul de plecare în alcătuirea  proiectului individual al participantului, legat de principalele obiective turistice din Irlanda. 


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:


 • utilizarea patformei PADLET Seminar pentru proiecte de grup 
 • utilizarea unei platforme amintite și ca o moalitate de colaborare pe linie administrativă,în relția  manager-elevi /părinți,  pentru asistență în  domeniul educațional


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 2

Raportată de profesor Macovei Cristina
23.05.2017

Cooperative Learning

Tipuri de activități:  Cursuri teoretice;Aplicații;Joc de rol


Desfășurare: În cursul de azi am  testat instrumente IT pentru  căutare, accesare si utilizare  a resurselor educationale pe internet. Am utilizat instrumente precum PEARLTREES, MEGA, DROPBOX, GOOGLE DRIVE.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • realizare portofolii 
 • utilizarea de soluții de stocare în cloud pentru materialele create de elevii de la frecvență redusă
 • organizarea materialelor pentr predare într-un mod mai atractiv .


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 3

Raportată de profesor Irimiciuc Loredana
24.05.2017

Arts in Town


Tipuri de Activități:  Aplicații; Seminarii; Studiu de caz


Desfășurare:  În această activitate am utilizat aplicații multimedia care pot integra în procesul de predare ,într-un mod creativ, imagine, sunet și video . Este vorba despre aplicații precum Animoto, Prezi, Pixelr. O altă activitate a fost vizita de studiu la  Book Of Kells (Cele patru evanghelii bazate pe varianta din limba latină, vulgata), expoziția în cadrul Trinity College Dublin. Vizita a fost una parte a procesului de documentare pentru realizarea portofoliului individual.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Valorificarea informațiilor culese în cadrul vizitelor de studiu în cadrul orelor de limbă engleză, în special la orele de opțional
 •  Creșterea interesului pentru limba și civilizația engleză prin prezentări realizate cu aplicațiile mai sus menționate
 • Utilizarea acestor instrumente de către elevi va permite valorificarea  cunoştinţelor TIC şi a competenţelor lingvistice


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI


Activitatea  4

Raportată de profesor inginer Arganisciuc Ovidiu, manager al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
25.05.2017

Day Heritage study visit

Tipuri de Activități: Aplicații


Desfășurare: Activitatea s-a desfășurat sub foma unor workshopuri in echipe de lucru. Ne-am focalizate pe utilizarea retelelor de socializare precum Facebook, Twitter, Instagram, Snapahot. Ca activitate individuală - relalizarea portofoliului individual pentru evaluarea finală.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • în toate domeniile specifice fiecărui profesor în parte
 • Interculturalitate si aplicabilitate in domeniul IT
 • deprinderea elevilor de la frecvență redusă să utilizeze rețelele de socializare ca formă de comunicare și colaborare în scop didactic


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 5

Raportată de profesor Irimiciuc Loredana
26.05.2017

Day Heritage study visit 2

Tipuri de Activități: Aplicații


Desfășurare: Astăzi am făcut o altă vizită de studiu.  Aceasta a permis realizarea de schimburi interculturale între participanți. Tot astăzi am dat o formă finală portfoliului pentru evaluarea finală.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Activitatea a fost un bun prilej pentru împărtășirea de bune practici între participanți privind derularea unor proiecte Erasmus plus dar și pentru stabilirea de viitoare parteneriate în proiecte Erasmus plus.
 • Ideile desprinse în cadrul acestor schimburi au aplicabilitate în toate domeniile de studiu reprezentate de profesorii participanți la curs


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 6

Raportată de profesor Macovei Cristina
27.05.2017

Presenting our ICT PORTFOLIO

Tipuri de activități: Aplicații


Desfășurare: Aceasta este ultima activitate din cadrul cursului și a presupus  prezentarea portofoliului personal pentru evaluarea finala si pentru diseminare. Astfel, am fost în postura de evaluați dar și evaluatori. A fost o ocazie pentru a prezenta într-o manieră creativă, folosindu-ne de instrumentele IT utilizate la curs,experența noastră multicuturală , dobândită pe perioada desfășurării cursului. Activitatea s-a finalizat cu acordarea  certificatelor de participare la curs.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Toate domeniile specifice fiecărui profesor.
 • Foarte util în perioada de diseminare a rezultatelor proiectului. 


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI


Diseminare Mobilitate

Articol apărut în Monitorul de Suceava

DETALII