https://mobirise.com/

Moodle 3.0 Introduction for teachers

Detalii  mobilitate

Prima din cele 5 mobilitati
Loc de desfășurare: Sevilia - Spania
Perioada mobilității: 13-17 martie 2017
Grupul - țintă : 4 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Jurnalul Activităților

Activitatea 1

Raportată de profesor Horațiu Neacșu
13.03.2017

Introduction to e-learning and blended learning. Navigating through a moodle course

Tipuri de activități: spargerea ghieții, curs teoretic 

Desfășurare:  Activitatea a fost destinată familiarizării cu platforma moodle iar ca activitate practică , crearea primului curs in moodle. Grupa de curs este formată din 4 români, 5 italieni și 4 greci. Activitatea a debutat cu o prezentare a fiecărui participant.  Am realizat o activitate de autoevaluare utilizând forumul pus la dispoziție de platforma moodle a cursului.

Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • instalare platforma moodle
 • realizarea primelor setări după instalare
 • înrolare profesori și elevi la secțiunile corespunzătoare


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI


Activitatea 2

Raportată de profesor -inspector  Nistor Bogdan
14.03.2017

Moodle Activities I

Tipuri de activități: cursuri teoretice, aplicații
Desfășurare: Cursul isi propune ca participantii să înțeleagă importanța actuală  a e-learning-lui și tendințele de învățare mixtă în domeniul educației. Platforma moodle oferă o varietate de activități /resurse ce pot fi folosite în crearea de conținut e-learning. Foarte importante mi se par activitățile de tip comunicare (forum, chat, chestionare). Acestea au rolul de a realiza un feedback din partea celor care vor accesa cursurile de tip e-learning create pe platforma moodle.

Domenii de implementare a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul acestei activități:

 • Scopul cursului e să înțeleagă principalele caracteristici ale Moodle ca un software pentru crearea de cursuri on-line
 • Modulul Quiz din moodle poate fi folosit cu succes în realizarea de teste după modelul pentru bacalaureat
 • Activitățile de tip comunicare sunt potrivite pentru a evalua gradul de înțelegere de către elevii de la frecvență redusă a conținutului e-learning creat pentru ei .

Imaginea de mai jos reflectă faptul că activitatea de astăzi a fost una individuală. Fiecare a lucrat pe platformă. 

Activitatea 3

Raportată de profesor inginer Atudorei Adrian
15.03.2017

Moodle Activities II

Tipuri de activități: cursuri teoretice, aplicații

Desfășurare: Conținutul teoretic și practic  s-a axat pe utilizarea platformei moodle pentru activități de colaborare dar și individuale (wikis, workshops, databases, glossaries, assignments, lessons, quizzes, SCORM packages). Deci au fost teme în clasă/acasă și activități de tip forum/discuții

Domenii de implementare a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul acestei activități:

 • evaluare elevi
 • suport online prin forum
 • realizarea de portofolii prin utilizarea activităților de tip database
 • teme de grup prin activități de tip assignments,wikis
 • utilizarea de conținut e-learning creat cu alte aplicații și salvate în format SCORM care poate fi importat în platforma moodle
 • predare sincronă și asincronă (studiu individual) prin activitate de tip lesson și care înglobează și resurse de evaluare

ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 4

Raportată de profesor  Arhire Lucian
16.03.2017

Moodle Resources

Tipuri de activități: aplicații

Desfășurare: Cursul de astăzi ne-a familiarizat cu resursele puse de platforma moodle la dispoziția profesorilor pentru a reda și organiza cât mai eficient și atractiv un conținut e-learning (etichete, conținut în format book/e-book,fisiere, dosare, pagini web etc.). Am testat și posibilitatea platformei de a integra resurse externe prin intermediul linkurilor sau prin operațiunea de embeded pentru fisierele audio -video. Ca activități practice: adăugarea de resurse cursurilor create pe moodle, sondaje, activități de colectare și evaluare a  produselor urcate de elevi pe platforme și discuții prin forumuri.

Domenii de implementare a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul acestei activități:

 • utilizarea fisierelor multimedia 
 • crearea unor pagini web dedicate unor lecții, mai util pentru disciplina predată de mine, filosofia
 • utilizare sondaje și activitățile de tip forum plecând de la temelle din programa de filosofie pentru bacalaureat

Conținutul învățat astăzi poate fi valorificat în întregime atunci când voi crea conținut e-learning pe platforma moodle, pentru disciplinele socio-umane


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 5

Raportată de profesor inginer Atudorei Adrian
17.03.2017

Evaluation in moodle. Managing a course

Tipuri de activități: cursuri teoretice, aplicații

Desfășurare: Cursul propus în ultima zi de activitate a avut ca domenii tematice înrolarea cursanților la anumite cursuri, evaluarea prin punctaj/note, monitorizarea activității cursanților pe platformă, setări legate de curs și backup, workshop. 

Domenii de implementare a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul acestei activități:

 • Notarea activității desfășurate de elevii de la frecvență redusă în cadrul platformei moodle
 • Utilizarea rapoartelor din moodle ca baza pentru stimularea prin puncte suplimentare acordate elevilor de la frecvență redusă care au activitate pe platformă.
 • Rapoartele se vor constitui și ca puncte de plecare în stabilirea planului de pregătire a elevilor de la învățământul cu frecvență redusă pentru examenul de bacalaureat

În cadrul orelor de curs dar și în afara lor au existat contexte pentru a interacționa cu ceilalți membri ai grupului, realizând schimburi de experiență în domeniul activităților educaționale bazate pe utilizarea instrumentelor e-learning sau al tehnologiilor Web 2.0 . Nu în cele din urmă am avut discuții legate de experiențele reciproce privind implicarea în proiecte de tipul Erasmus plus și pentru stabilirea de  parteneriate.

ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Diseminare mobilitate

Articol apărut în Monitorul de Suceava