https://mobirise.com/

Making Technology Work in the Classroom for Second Level Teachers

Detalii  mobilitate

A treia din cele cinci mobilități

Loc de desfășurare : Dublin – Irlanda

Perioada mobilității: 17-28 iulie 2017


Grupul – țintă: 3 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Jurnalul Activităților

Activitatea 1

Raportată de profesor Rebei Marian
17.07.2017

Introduction to Tools.


Tipuri de activități: seminarii, spargerea ghieții


Desfășurare:  Ne-am familiarizat cu   câteva aspecte ale sistemului educațional irlandez și în special al organizatorului de curs (Future Learning Language School) în procesul de predare-învățare a limbilor străine. A urmat o  prezentare introductivă privind utilizarea tehnologiei în procesul educațional pe baza unei analize preliminare a abilităților, așteptărilor și a obiectivelor participanților la mobilitate prin corelare cu programul și tematica propuse de organizatorul cursului


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:


 • selecția și utilizarea de tehnologii și aplicații online (ex. crearea și accesarea unui cont de tip Google Drive) care să faciliteze comunicarea de tip educațional și să încurajeze învățarea independentă sau de la distanță;
 • corelarea infrastructurii scolare si a resurselor tehnologice cu abilitatile profesorilor si ale elevilor in predarea-invatarea limbilor straine


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 2

Raportată de profesor Dobrincu Simona
18.07.2017

   

Tools Portofolio.

Tipuri de activități: Aplicații; Seminarii
Desășurare: Această zi a fost dedicată aplicațiilor cu rol în eficientizarea procesului de învățare, încurajarea lucrului în echipă și celor utilizate pentru a face continutul învățării mai creativ. Astfel ne-am familiarizat cu aplicații din suita Google (Google Docs si Google Slides) , Canva, Pic Collage.
Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:
 • utilizarea instrumentelor în accesarea și aprofundarea informațiilor și cunoștințelor propuse spre învățare de către profesor (rezolvarea de sarcini de lucru);
 • interacțiunea în cadrul grupului de lucru prin intermediul activităților propuse;
 • organizarea eficientă a timpului de lucru în vederea atingerii obiectivelor de învățare propuse;
ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 3

Raportată de profesor Șerban Mihaela
19.07.2017

Introduction to Tel programme

Tipuri de activități: Aplicații; Seminarii


Desfășurare: Și astăzi am continuat cu aplicațiile din suita Google.  Activitatea a presupus aplicarea practică a informațiilor achiziționate prin intermediul unei secvențe didactice concepută cu ajutorul instrumentelor Google Drive, Doc, Slide. Am participat în calitate de profesor asistent la un curs de limba engleza care ne-a oferit un exemplu de buna practica a utilizării instrumentelor Google Docs, Drive, Slide. 


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • elevii vor folosi materialele didactice create de profesor, în clasa sau la distanță, pentru a aprofunda sau ameliora nivelul de limbă în ritmul personal
 • elevii vor avea acces la lecții atractive și variate care utilizează tehnologia reușind astfel sa fie în permanenta legătură cu profesorul; În acest mod ei au parte de o evaluare continua și eficienta."


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 4

Raportată de profesor Rebei Marian
20.07.2017

Intro to Apps & Apps Portofolio.

Tipuri de activități: Aplicații; Seminarii


Desfășurare: Conținuturile activității de astăzi s-au focalizat pe următoarele aspecte: valorificarea aplicațiilor Google Slides și Google Docs în crearea și prezentarea unei secvențe de predare- învățare; analiza fișei de observație completată de fiecare cursant în urma asistenței efectuate la o ora de comunicare in limba engleza din ziua anterioara; discuții centrate pe identificarea situațiilor problematice ce ar putea apărea în timpul procesului de învățare care folosește tehnologia; familiarizarea cu aplicațiile Quizlet si Kahoot in vederea conceperii de materiale didactice.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Elevii pot studia pe cont propriu si se pot autoevalua cu ajutorul materialelor create si distribuite via Google Slides si Google Docs;
 • Evitarea unor situații dificile în procesul de predare-învățare prin urmarea unor exemple de bună practică;
 • Utilizarea de materiale didactice variate, actualizate si de instrumente de evaluare atractive (aplicatiile Quizlet si Kahoot).


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 5

Raportată de profesor Dobrincu Simona
21.07.2017

Review Tools&Techniques. Guided Observation

Tipuri de activități: Aplicații și studii de caz


Desfășurare: Ziua a debutat cu o trecere în revistă a instrumentelor si tehnicilor prezentate anterior, urmate de discutii cu privire la posibilitatea aplicarii lor in școlile unde activează participanții la curs. S-a pus accent pe necesitatea existenței unei platforme unice (Moodle, Edmodo) la nivelul unității școlare pentru a evita posibilul disconfort cauzat elevilor de folosirea simultana a mai multor aplicatii si instrumente. Acivitatea de tip Guided Obsrvation a presupus observarea unui curs care a avut ca obiectiv crearea si utilizarea unui E-Portofoliu (utilizarii limbii engleze prin intermediul unei sarcini de lucru date, folosind tehnologia).


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • elevii vor dobandi noi cunostinte si abilitati, se vor autoevalua si vor pastra legatura cu profesorul  folosind Virtual Learning Environment (Moodle, Edmodo, Google Drive)


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 6

Raportată de profesor Șerban Mihaela
24.07.2017

Using personal devices.  Portofolio 1

Tipuri de activități: Aplicații; Seminarii


Desfășurare:  Activitatea a avut ca și domenii de interes: utilizarea dicționarelor pentru învățarea limbilor străine , de la cele clasice la cele online (Wordreference, Google translate/image, Urban Dictionary, Language corpora)  cu avantaje și dezavantaje; utilitatea/oportunitatea  folosirii  portofoliului online  la orele de limbi moderne (sudiu de caz- platforma Weebly)


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Elevii vor avea posibilitatea să acceadă cu ușurință, sub indrumarea profesorului, la surse online credibile, eficiente care oferă informații multiple, complete, diverse, cu privire la elemente de vocabular;
 • Avantajele utilizări și deținerii unui portofoliu online sunt multiple si fac trimitere la: completarea acestuia in permanență cu informații noi, accesul permanent la documente, dezvoltarea spiritului de colaborare, structura clară si complexă in același timp.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 7

Raportată de profesor Rebei Marian
25.07.2017

Guided observation. Portfolio 2.

Tipuri de activități: Cursuri teoretice; Seminarii


Desfășurare: Activitatea a debutat cu o prezentare pe larg a funcțiilor  platformei Weebly (editare de text, inserare de materiale audio-video, personalizarea profilului sau proiectului, publicarea online, etc). Activitatea de tip Guided obs.  a presupus asistența la două cursuri (unul de crearea unui portofoliu pe platforma Weebly si altul de comunicare in limba straină in scopul indeplinirii unei sarcini de lucru) la care am observat maniera in care s-au implementat aspectele teoretice abordate in ziua precedentă (utilizarea dicționarelor online, platforma Weebly).


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Platforma Weebly poate fi utilizată pentru administrarea unor sarcini de lucru clare (site personal, proiect de evaluare) prin care, pe de o parte, profesorul poate monitoriza acumularea de noi cunoștințe si abilități ale elevilor, iar pe de altă parte, elevii și/sau părinții primesc feedback cu privire la evoluția inregistrată.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 8

Raportată de profesor Dobrincu Simona Elena 
26.07.2017

Guided Observation. Portfolio 3

Tipuri de activități: Aplicatii; Studii de caz


Desfășurare: Astăzi s-a discutat despre avantajele utilizării materialelor didactice electronice in comparație cu cele imprimate, acest lucru neexcluzând in totalitate folosirea acestora din urmă din când in când. Partea parctica a fost legată de platforma Weebly:  creare cont și administrarea platformei.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Elevii vor beneficia de inlocuirea materialelor imprimate cu cele in format electronic, acest aspect contribuind la gestionarea eficientă a timpului, dar și la imbunătațirea abilităților de comunicare in interiorul grupului;
 • Profesorii vor facilita accesul elevilor la conturi personale in platforma Weebly, pe care aceștia o pot folosi in scopul prezentării proiectelor și al inregistrării progresului școlar.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitata 9

Raportată de profesor Șerban Mihaela 
27.07.2017

Adapt for own context. Guided observation

Tipuri de activități: Aplicatii; Seminar


Desfășurare:  In prima parte a zilei au fost consolidate aspecte teoretice si practice mentionate anterior referitor la platforma Weebly: crearea unei rubrici noi in contul personal, inserarea imaginilor și a textelor, completarea activităților si corectarea continuturilor. Ulterior, cunoștințele dobândite au fost evaluate printr-o activitate de practică pedagogică in care profesorii participanți la curs au indrumat elevii să completeze pagina lor Weebly cu sarcini trasate de formatorii de la Future Learning.

In a doua parte a zilei au avut loc discutii pe tema situațiilor problematice și a soluțiilor aferente care rezultă din folosirea tehnologiei in mediul școlar.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Elevii din instituția noastră vor accesa platforma Weebly, iși vor crea conturi personale indrumați de profesorii deja instruiți in urma formării, pe care le vor folosi pentru a expune portofoliile realizate in timpul anului școlar și pentru a beneficia de feedback din partea profesorului.
 • Instituția școlară va concepe si va introduce un regulament de ordine interioara care sa reglementeze utilizarea corectă a tehnologiei și aplicațiilor asociate procesului de invățare.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI


Activitatea 10

Raportată de profesor Rebei Marian 
28.07.2017 

Consolidation.

Tipuri de activități: Aplicații


Desfășurare: In sesiunea de azi am revizuit cunoștințele teoretice și practice acumulate pe durata cursului de formare. Consolidarea a vizat in primul rând aplicațiile Kahoot, Quizlet, Google Docs, Google Drive, si Weebly. Fiecare profesor participant și-a ales una dintre aceste aplicații pe care a prezentat-o drept o secvență didactică celorlalți profesori participanți și formatorului. La finalul sesiunii, formatorii de la Future Learning au facut aprecieri la adresa profesorilor participanți care au primit certificatele de participare la cursul de formare.


Domenii de implementare cunoștințelor și competențelor dobânditte în cadrul acestei activități:

 • Profesorii participanți la acest curs de formare vor prezenta colegilor din C. T. ""Al. I. Cuza"" Suceava noile aplicații in scopul evidențierii beneficiilor pe care astfel de instrumente/unelte tehnologice le pot aduce in procesul de predare-invățare in relația cu elevii;
 • Elevii vor fi incurajați și indrumați să apeleze la tehnologie și anumite aplicații in vederea acumularii și dezvoltării de noi cunoștințe și abilități utile pentru examele finale și pentru eventuala inserție pe piața muncii.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Diseminare Mobilitate

Articol apărut in Monitorul de Suceava