https://mobirise.com/

Lista celor înscriși

Actualizat : 04.10.2016

VIZUALIZEAZĂ

Constitutirea grupului-țintă care va participa la mobilități 

Selecția cadrelor didactice se realizează pe baza unui interviu respectând următoarele criterii:
a. desfășurarea activității în cadrul unității noastre de învățământ;
b. cadre didactice care ar putea avea în încadrare clase de elevi cu frecvență redusă;
c. abilități minime de utilizare a calculatorului;
d. să dețină competențe lingvistice de nivel minim A2 în limba engleză, deoarece cursurile selectate se desfășoară în limba engleză;


IMPORTANT:

Cadrele didactice selectate pentru a participa la mobilități își vor asuma obligația de a desfășura pe platforma e-learning a proiectului activități de predare, evaluare și consiliere a elevilor de la clasele cu frecvență redusă în vederea asigurării de șanse reale pentru  promovarea examenului de bacalaureat.

Selecția responsabilului I.T se realizează pe baza unui concurs respectând următoarele criterii:

a. să aibă studii universitare sau postuniversitare specifice în domeniul informaticii sau IT;
b. cunoștințe solide de: sisteme de operare, office, rețelistică, programarea aplicațiilor pe internet, webdesign;
c. să dețină competențe lingvistice de nivel minim A2 într-o limbă de circulație internațională (engleză)

Mai multe informații despre criteriile minime pe care un candidat trebuie să le aibă în domeniul limbilor moderne și TIC dar si pentru testarea nivelului de limbă accesați legăturile de mai jos.

Înscrierea candidaților

Perioada de înscriere: 1 - 30 septembrie 2016

În vederea selecției viitorilor participanți la stagiile de formare se vor lua în considerare următoarele documente:

a. actele de studii;
b. certificate obținute în urma participării la cursuri de formare la nivel național;
c. certificate/atestate de competențe în limba engleză recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
d. certificate/atestate de competențe IT recunoscute la nivel național.

Înscrierea candidaților se face prin completarea formularului de înscriere de mai jos.

Pentru mai multe detalii privind completarea unui CV in format europass va rugăm să accesați resursele de mai jos

Concursul se va desfășura în luna octombrie,  la o dată comunicată de echipa de proiect. 

MOBILITĂȚILE PROIECTULUI

DETALII