free amp templates

Impactul proiectului va fi unul pe termen scurt, mediu si lung si se va rasfrange asupra:
• Participantilor la mobilitati
• Grupului tinta –elevii
• Institutiei scolare

 Asupra participantilor la stagiile de formare vor avea ca impact urmatoarele:
- dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice
- formarea sentimentului de apartenenta la grup intre participantii la mobilitati
- sporirea standardului de calitate in actul de predare –invatare
- punerea in practica de strategii didactice inter-, pluri-, transdisciplinare, în scopul dezvoltării competenţelor cheie generale şi specifice ale disciplinelor de studiu
- dobândirea/dezvoltarea competentelor lingvistice, interculturale si profesionale
- dezvoltarea unor relaţii profesionale cu participanti din alte tari în vederea unor viitoare proiecte
- cresterea stimei de sine, a motivatiei si a satisfactiei in activitatile de zi cu zi
- dezvoltarea sentimentului de cetatenie si identitate europeana
- dechidere spre modernizare, inovare si internationalizare
Asupra elevilor :
- imbuntatirea relatiei de comunicare profesor-elev
-cresterea ratei de frecventare a cursurilor scolare
-imbunatatirea rezultatelor scolare si la examenele nationale
- cresterea sanselor de finalizare a studiilor si de integrare sociala si profesionala
      - cresterea interesului si a motivatiei de a participa activ la cursuri
       - invatarea intr-un climat scolar ce stimuleaza creativitatea, interactivitatea si dezvoltarea personala
      - implicarea in activitati extrascolare care sa le dezvolte sentimentul de apartenenta la grup
 - beneficiul de a dispune de materiale de invatre diversificate si ajustate nevoilor lor
- creșterea interesului, curiozitatii si tolerantei fata de culturi diferite
- cresterea increderii in sine si a sentimentului de identitate europeana
- dezvoltarea auto-cunoasterii, acceptării reciproce, munca in echipa si gandirea practica

Asupra institutiei :
- cresterea prestigiului scolii
- scaderea ratei absenteismului si a abandonului scolar
- intarirea dimensiunii europene a scolii
- cresterea calitatii serviciilor educationale oferite
- crearea unui mediu prietenos si favorabil pentru elevii scolii
- initierea unor parteneriate viabile cu alte institutii de invatamant din tara si din afara ei, in vederea diseminarii bunelor practici
- beneficiul pe termen lung este plusul de valoare adaugat prin proiecte ofertei educationale, asigurarea sustenebilitatii in comunitate, in regiune si în cadrul bazinului de recrutare a elevilor
- imbunatatirea gradului de insertie pe piata muncii si a capacitatii scolii de a opera acorduri la nivel international
Ca urmare a derularii proiectului, se va obtine:
• scaderea ratei de absenteism cu 6 % si scaderea abandonului scolar
• cresterea prestigiului scolii la nivel local, regional, national, international
• crestera numarului de absolventi pe piata muncii la nivel national si european
• dezvoltarea de relatii interpersonale si interculturale
• cresterea vizibilitatii comunitatii in regiune
• cresterea sanselor de dezvoltare de parteneriate pe plan international
• va contribui la atingerea obiectivelor programului Erasmus Plus si a strategiei Europa 2020 privind incluziunea sociala. 

La nivel local

Proiectul va contribui la cresterea numarului de absolventi pregatiti pentru integrarea pe piata muncii, va creste vizibilitatea comunitatii in regiune si vor spori sansele de dezvoltare a parteneriatelor pe plan international. De asemenea, va sprijini incluziunea sociala, combaterea saraciei in regiune si dezvoltarea autonomiei indivizilor.

Mai mult, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor strategiei pentru educatie Europa 2020 de reducerea sub 10 % a ratei de părăsire timpurie a şcolii, reducerea excluziunii sociale si a saraciei si cresterea ratei ocuparii fortei de munca, dar si obiectivelor programului Erasmus Plus care vizeaza echitatea si incluziunea, multilingvismul, cooperarea internationala, diseminarea si accesul liber la informatie, materiale educationale si promovarea valorilor europene.