best free css templates

Domenii de interes pentru stagiile din strainătate

  1. Schimb de bune practici pentru combaterea absenteismului - Managerul instituției și consilierul educativ vor merge intr-o activitate de job shadowing intr-o instituție partenera din Polonia, insituție cu care scoala are o relatie de colaborare din 2002. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego este o unitate scolara care are acelasi profil ca liceul nostru, cu probleme similare, dar care reuseste sa managerieze mult mai bine absenteismul. Acest lucru va genera o schimbare de abordare a problemei plecand de la cel mai inalt nivel in unitate.
  2. Metode de predare - Trei profesori vor participa la mobilitati in domeniul perfectionarii metodelor de predare
  3. Competențele de comunicare didactică - Trei profesori vor participa la mobilitati care au in vedere imbunatatirea competentei de comunicare a cadrelor didactice
  4. Bullying - Trei profesori vor participa la mobilitati referitoare la gestionarea fenomenului de bullying
  5. Abandonul școlar - Trei profesori vor participa la mobilitati care au in vedere prevenirea si combaterea fenomenului de abandon școlar
  6. Relația profesori -părinți - Trei profesori vor urma cursuri ce vizează îmbunătațirea colaborării dintre profesori si părinți.

Selecție participanți la mobilități

Pentru a raspunde criteriilor de transparenta si obiectivitate, coordonatorul pentru selectie va solicita crearea unei comisii de selectie a participantilor care sa aiba in componenta 3 membri din afara scolii. Selectia efectiva a participantilor va avea in vedere urmatoarele criterii:
1. Profesor titular al Colegiului Tehnic „Al.I. Cuza”
2. Profesor diriginte
3. Cunostinte de limba engleza de cel putin nivel B1
Primele doua criterii vor fi verificate prin analiza CV-urilor si a fisei postului, iar pentru cel de-al treilea criteriu se va realiza un concurs de testare a cunostintelor de limba engleza.
Odata finalizata selectia participantilor, acestia vor beneficia de pregatire suplimentara de limba engleza, de 40 de ore, oferita de doi profesori de limba engleza din scoala. Pregatirea culturala si pedagogica vor cadea in sarcina fiecarui participant la mobilitati in functie de obiectivele cursului de formare si de locul de desfasurare al acestuia.

Stagiile de formare ale proiectului

Mobirise

Activitatea de job shadowing 

Partener: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul Kilinskiego 25 w Sosnowcu
- familiarizarea cu tehnici concrete si eficiente de combatere a fenomenelor de absenteism si abandon scolar prin observare directa
- 2 participanti vor dobandi cunostinte si abilitati necesare gestionarii problemei absenteismului si se vor familiariza cu sistemul educativ polonez
Sosnowiec, 14-18 ianuarie 2019

Mobirise

Parents and teachers building bridges

Organizator: Euromind Projects
-insusirea unor strategii de angajare a parintilor in viata scolara pentru a obtine o frecventa sporita a elevilor si rezultate scolare mai bune
- 3 participanti vor dobandi abilitati si strategii de a implica parintii intr-un mod mai eficient in mediul scolar cu scopul prevenirii esecului scolar
Sevilia, 13- 17 mai 2019

Mobirise

Conflict management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention

Organizator: EuroPass Teacher Academy
- familiarizarea cu practici eficiente de prevenire si combatere a fenomenului de bullying in randul elevilor
-participantii vor dobandi abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale si a fenomenului de bullying , dar si a altor forme de agresiune care pot diminua motivatia si stima de sine
Nr. de participanti : 3
Barcelona,  20- 25 mai 2019

Mobirise

Coaching in educational contexts to reduce early school leaving

Organizator: CervantesTraining
-interiorizarea de metode eficiente si exemple de bune practici in vederea contracararii fenomenului de absenteism si abandon scolar
-3 participanti vor dobandi cunostinte despre fenomenul de abandon scolar si se vor familiariza cu situatia actuala a fenomenului in context european. Vor invata o serie de elementele cheie pentru gestionarea eficienta a problemei prin implicarea activa a elevului in mediul scolar
Madrid, 6-12 aprilie 2019 

Mobirise

Mindfulness And Meditation. Outdoor And Relaxing Education 

Organizator : PMS Erasmus Plus
-dezvoltarea capacitatii de comunicare in indepartarea barierelor dintre profesor-elev si gestionarea mai eficienta a situatiilor de criza in randul elevilor
-3 participanti vor dobandi cunostinte de comunicare in relatia cu adolescentii, de identificare a etapelor de dezoltare sociala si psihologica a adolescentilor, precum si competente de gestionarea a problemelor specifice varstei
Alicante, 1-14 iulie 2019

Mobirise

Innovative Approaches to Teaching 

Organizator: ITC International
- insusirea de practici pedagogice moderne menite sa produca o motivatie suplimentara in randul elevilor
-3 participanti vor dobandi noi metode active de predare, centrate pe elev, care sa inlsneasca invatarea diferentiata, sa stimuleze creativitatea, sa motiveze elevii la cursuri si sa faciliteze dezvoltarea competentelor transversale.
Londra, 5-9 august 2019

Rezultatele mobilităților

Cei 15 profesori participanti la mobilitati vor dobandi noi cunostinte, competente si atitudini.
Astfel, pana la finalul proiectului, cadrele didactice implicate isi vor insusi cunostintele vizate de modulele cursurilor :
- strategii didactice moderne si interactive pentru stimularea participarii elevilor la ore
- abordari pedagogice eficiente pentru a gestiona fenomenul de bullying
- metode eficiente de comunicare pentru o mai buna cooperare profesori-elevi
- factori cheie pentru a promova dezvoltarea sociala si psihologica a elevului
- constientizarea factorilor sociali, familiali si personali ca si cauze ale fenomenului de absenteism
- imbunatatirea relatiilor interpersonale in mediul educativ
- abordarea sistematica bazata pe colaborarea scoala-parinti
- implicarea elevilor si parintilor in deciziile scolii
- implementarea de programe de prevenire a absenteismului si abandonului scolar care sa dezvolte in randul elevilor stima de sine, increderea, abilitati sociale, intelegerea gandirii altora si participarea la rezolvarea problemelor.
De asemenea, vor dobandi informatii cu privire la specificul altor sisteme de educatie din spatiul european si cu privire la particularitatile altor culturi europene. Se va realiza astfel un schimb de bune practici eficiente referitor la reducerea absenteismului scolar, optimizarea comunicarii profesor-elev-parinte, combaterea fenomenului de bullying si utilizarea de metode didactice de implicare activa a elevilor.
Ca urmare a cunostintelor dobandite in cadrul mobilitatilor, cadrele didactice isi vor dezvolta deprinderi in lucrul cu elevii defavorizati si in gestionarea situatiilor de criza, fiind capabili sa reactioneze prompt si eficient atunci cand situatia o cere.