web creation software

Rezultatele proiectului vor fi diseminate conform unui plan de diseminare intocmit de catre responsabilul cu diseminarea si comunicarea dupa cum urmeaza:

• vom crea o pagina web dedicata proiectului imediat dupa aprobarea acestuia - grup tinta: elevi, profesori, comunitatea locala, responsabil: manager pagina web, obiectiv operational: popularizarea si diseminarea activitatilor proiectului in scoala si in afara ei
- vom realiza in scoala o conferință dedicata lansarii proiectului, grup tinta: profesori, elevi, parinti, termen: dupa aprobarea proiectului, responsabili:managerul de proiect si responsabili comunicare si diseminare, obiectiv operational: promovarea proiectului in scoala
• vom include pe acest site materiale referitoare la mobilitati, obiectivele activitatilor de formare, imagini din timpul cursurilor – grup tinta: elevi, profesori, reteaua scolara – termen: 2 saptamani dupa incheierea fiecarei mobilitati- responsabil: monitorul desemnat in cadrul fiecarui flux, obiectiv operational: diseminarea activitatilor din timpul cursurilor
• profesorii participanti vor organiza sesiuni de diseminare in cadrul comisiilor metodice in urma carora se vor intocmi procese verbale, de asemenea imagini din timpul acestor activitati vor fi incarcate pe pagina web a proiectului la sectiunea diseminare – grup tinta: profesorii scolii, - termen : 3 saptamani de la finalizarea mobilitatilor, obiectiv operational: diseminarea mobilitatilor si implementarea tehnicilor dobandite in activitati practice
- vom edita o revista care sa cuprinda articole despre impresiile profesorilor participanti rezultate in urma efectuarii mobilitatilor dar si a implementarii proiectului in scoala, termen: finalul proiectului, grup tinta: profesori si scoli din judet si alte judete, responsabil: persoana desemnata pentru comunicare si diseminare, obiectiv operational: diseminarea activitatilor si rezultatelor proiectului
diseminarea lunara in cadrul consiliilor profesorale a stagiilor de formare, precum si a stadiului de implementare a proiectului- grup tinta: profesorii liceului, responsabil: manager proiect, responsabil comunicare si diseminare, profesori participanti, obiectiv operational: promovarea activitatilor din proiect si a modului in care sunt integrate in scoala competentele dobandite in timpul cursurilor
• coordonatorul proiectului si profesorii participanti vor prezenta proiectul in cadrul cercurilor pedagogice ale responsabililor de proiecte europene activitatile desfsurate ca exemple de bune practici – grup tinta : profesori de la alte unitati scolare, termen : conform grraficului desfasurarii cerurilor pedagogice, responsabil: responsabil comunicare si diseminare, responsabil proiecte europe si profesori participanti, obiectiv operational: promovarea si diseminarea activitatilor in afara institutiei
• diseminare pe platforma e-Twinning si Erasmus Plus, in mass-media(publicare de articole dupa fiecare etapa de mobilitati) - grup tinta: comunitatea locala, alte scoli din tara, viitori potentiali parteneri in alte proiecte, termen: august 2018-august 2020, responsabil: manager pagina web, reponsabil comunicare si diseminare, profesori participanti, obiectiv operational: promovarea de exemple de bune practici ce pot fi adoptate la nivelul altor institutii pe plan local, national, international.
Vom include in portofoliul proiectului dovezi ale desfasurarii activitatilor de diseminare: fotografii, procese verbale insotite de liste de prezenta, link-uri care fac trimitere la articole publicate in presa locala.
Promovarea permanenta a proiectului va urmari vizibilitatea finantatorului Programul Erasmus Plus, a aplicantului Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza”, a partenerului activitatii de job shadowing Centrum Kszatalcenia Zawodowego i Ustawicznego precum si titlul proiectului prin folosirea unui banner si a brosurilor..

Diseminare Mobilitati