build your own website for free

Ciclu proiect

Stadiul desfășurării principalelor etape în derularea proiectului.

100%

Lansare site

Popularizare proiect

0%

Concurs mobilități

Realizare Mobilități

Activități la întoarcerea din stagii

Diseminare

Cronologie proiect

Principalele acțiuni ale proiectului și data lansării lor

08.08.2018

Lansare site proiect

Lansare site proiect - realizat

August 2018                           

Popularizare proiect

Lansare site

Septembrie-Octombrie 2018

Concurs 

Selectia partiipanților pentru mobilitățile proiectului.
DepunereaCV-rilorînperioada17-30septembrie