curt Istoric al liceului


Începând cu anul scolar 1973-1974 se înfiinteaza Liceul Industrial pentru Constructii de Masini Suceava, prin Hotarârea Consiliului de Ministri Nr.655/1973 si Scoala profesionala Suceava, de pe lânga Întreprinderea Mecanica Suceava, prin Ordinul Nr.64/1.09.1973 al ministrului Industriei Constructiilor de Masini Unelte si Electrotehnice.

Încadrarea personalului scolii s-a facut conform Protocolului încheiat între Consiliul Popular al Judetului Suceava si M.I.C.M.U.E., necesarul de cadre didactice de cultura generala fiind asigurat prin grija Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, în timp ce acela al cadrelor tehnice de catre Întreprinderea Mecanica Suceava.

Grupul Scolar pentru Constructii de Masini Suceava a început sa functioneze din anul scolar 1973-1974 cu 4 clase de a- IX-a de liceu industrial mecanic cu meseriile: masini si utilaje (1 clasa), prelucrari prin aschiere (3 clase), si patru clase de anul I scoala profesionala în meseriile: strungari (1 clasa), frezori-rabotori-mortezori (2 clase), lacatusi (1 clasa), activitatea de instruire practica a elevilor realizându-se în 2 ateliere din incinta scolii pentru meseria lacatusi, iar pentru celelalte meserii în atelierul-scoala al Întreprinderii Mecanice Suceava. Concomitent cu dezvoltarea puternica a industriei constructoare de masini, s-a dezvoltat si Grupul Scolar Nr. 1 Suceava.

Versiunea completa a documentelor: istoric.doc , statut.docCopyright ©2014, Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava