PROFILUL SCOLII


Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" este situat in cartierul Burdujeni, municipiul Suceava si ofera servicii educationale pentru tinerii si adultii din zona Suceava si din judetul Suceava.


Domeniile de pregatire sunt: filologie, stiinte sociale, stiinte ale naturii si matematica - informatica prin liceu teoretic si cu frecventa redusa, mecanica, transporturi, electronica si electrotehnica prin liceu tehnologic invatamant de zi ruta directa si ruta progresiva.


MISIUNEA SCOLII

Misiunea unitatii noastre este cunoscuta si asumata de catre toate grupurile de interese reprezentate in scoala de profesori-elevi-parinti-autoritatea locala-agenti economici este asigurarea desfasurarii activitatilor sustinute in scoala in jurul unor scopuri si valori comune ca:

 • atingerea standardelor de performanta privind componentele activitatii manageriale;
 • perfectionarea personalului didactic prin formare continua;
 • schimbarea caracterului invatamantului din unul excesiv informativ intr-unul formator de competente;
 • utilizarea unui sistem de evaluare adecvat care sa asigure masurarea performantelor scolare;
 • racordarea sistemului de formare profesionala la exigentele invatamantului european;
 • colaborarea cu comunitatea locala si partenerii sociali.

Este datoria noastra:

 • sa sprijinim fiecare elev sa-si cunoasca si sa-si dezvolte potentialul si aptitudinile in functie atat de interesele si motivatiile personale, cat si de cerintele comunitatii si ale societatii in general.
 • sa oferim servicii educationale care au la baza calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru toti participantii in proces si sa dezvoltam capacitatea de adaptare si orientare intr-o societate aflata intr-un proces continuu si rapid de schimbare.
 • sa urmarim ca fiecare absolvent al nostru sa devina in societate "omul potrivit la locul potrivit".

OBIECTIVELE COLEGIULUI TEHNIC"AL.I.CUZA"

Conform documentului "Prioritati pe termen scurt si mediu pentru invatamantul preuniversitar", principalele domenii pe care se axeaza reforma invatamantului profesional si tehnic in scoala noastra, sunt urmatoarele:

 • Implementarea invatarii centrate pe elev.
 • Eficientizarea parteneriatului cu agentii social-economici.
 • Dezvoltare curriculum-lui la comanda angajatorului.
 • Dezvoltare de standarde ale pregatirii profesionale.
 • Formarea continua a personalului didactic.
 • Asigurarea calitatii invatamantului preuniversitar.
 • Orientarea profesionala si consilierea elevilor.
 • Dezvoltarea sistemului informational.
 • Modernizarea bazei materiale a invatamantului.
 • Optimizarea managementului educational.
 • Asigurarea de sanse egale pentru obtinerea unei calificari.
 • Utilizarea ITC in predare.
 • Facilitarea participarii la formare profesionala a elevilor cu nevoi speciale.
 • Formarea continua a adultilor.
 • Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferentiata.


Copyright ©2014, Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava