Biblioteca


M E T O D O L O G I A

de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectarii termenelor de restituire a publicatiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reteaua învatamânului, precum si a precizarilor privind calculul valoric al acestor documente
În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr.334 /2002
republicata,
având în vedere Adresa nr. 25.769 / 6 iunie 2005 a Institutului National de Statistica privind indicii preturilor de consum, precum si formulele de actualizare a preturilor,
în baza Hotarârii Guvernului nr. 223 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
se emite prezentul ordin :

Recuperarea documentelor degradate, distruse sau pierdute de utilizatori, se va face astfel :

a) DOCUMENTE COMUNE :
- se va restitui un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus, ori o
editie noua a aceluiasi document ( sau se va achita o suma echivalenta
cu pretul actualizat al documentului respectiv, plus o taxa suplim.
stabilita de comisia de evaluare a bibliotecii, echivalenta cu de 5 ori
valoarea actualizata ) .

b) DOCUMENTE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR :
- pentru cartile într-un singur exemplar, recuperarea se va face ca si
pentru documentele comune, dar sumele vor fi calculate la tarif
maxim.

c) DOCUMENTE RARE
- carti de patrimoniu, editii bibliofile, editii princeps, carti cu autograf,
manuscrise de orice fel, harti, stampe, carti postale etc.. se recupereaza
fizic, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recupereaza
valoric ( la pretul pietii, plus o suma de minimum 10 % din cost, pe
baza Hotarârii Comisiei Nationale a Bibliotecilor - legea nr.334 /2002
art. 70 / 4. )

Pentru documentele deteriorate superficial, maculate, subliniate etc..
se vor percepe sume echivalente cu cheltuielile de reconditionare si de
reintegrare în circuitul bibliotecii.

Cheltuielile efectuate de biblioteca pentru recuperarea pagubei produse
( cheltuieli postale, taxe de timbru, formulare tipizate etc.. ) se suporta
de cel care a produs paguba .

Conform Legii bibliotecilor nr.334 / 2002, art.674, fondurile constituite
din aplicarea acestor sanctiuni, nu se impoziteaza si se evidentiaza ca
surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.

În fiecare biblioteca va functiona o comisie de evaluare a documentelor
care va stabili, conform prevederilor prezentei metodologii, tarifele pe
care urmeaza sa le achite utilizatorii în fiecare an.
REGULAMENTUL DE ORDINE
INTERIOARA
AL BIBLIOTECII

Biblioteca scolara este o colectie de documente ( carti, reviste, publicatii seriale, materiale audiovizuale, alte suporturi informationale), cu caracter enciclopedic, adecvate nivelului si profilului unitatii de învatamânt în care functioneaza biblioteca scolara.

Prin activitatea sa, biblioteca scolara participa la realizare obiectivelor sistemului de învatamânt, în ansamblul sau, precum si a obiectivelor educationale pe niveluri, pe profiluri / filiere / specializari de studiu. Ea este destinata spijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerintelor de informare documentara, de lectura si de studiu ale elevilor, cadrelor didactice si celorlalte categorii de personal din unitatea de învatamânt în care functioneaza.
Biblioteca unitatii noastre scolare are un numar de 27000 vol. care acopera toate cerintele domeniilor de studiu, recomandate de bibliografia scolara în vigoare, pe niveluri de învatamânt si profiluri de studiu.
Colectiile de documente se grupeaza în fondul de împrumut numai pentru sala de lectura si fondul de împrumut la domiciliu.
Fondul de împrumut pentru sala de lectura cuprinde lucrari de referinta, cum ar fi : atlase, enciclopedii, dictionare explicative si de limba, ghiduri, harti, albume de arta / cartea veche si rara, manuscrise, toate unicatele, precum si publicatiile seriale. Acest fond se consulta numai în biblioteca.
Biblioteca face împrumuturi atât în timpul anului scolar,cât si în perioada vacantelor scolare, - cu exceptia perioadelor de inventariere si a concediului legal al bibliotecarului.

Drepturile si îndatoririle cititorilor

Pentru a avea acces la informatiile din biblioteca, utilizatorii trebuie sa fie înscrisi. Inscrierea se face cu prilejul solicitarii primului împrumut de carti, când se completeaza " fisa de lectura ". Prin semnarea fisei, cititorul se obliga sa respecte regulamentul bibliotecii si regimul de circulatie a publicatiilor si a celorlalte categorii de documente.
- Elevii pot împrumuta acasa, maximum 3 volume odata,
- Cadrele didactice pot împrumuta maximum 5 volume odata.
- Termenul limita de împrumut la domiciliu este 7 zile.
- Toate volumele trebuie restituite la timp si în buna stare.

La sfârsitul anului scolar, fiecare cititor-cadru didactic este obligat sa predea cartile împrumutate în cursul anului scolar.

Pentru utilizatorii - elevi, în cazul în care, dupa înstiintarea verbala, cartile nu sunt restituite, li se trimit parintilor acestora, pâna la 2 (doua) înstiintari scrise. La fel se procedeaza si în cazul cadrelor didactice.

Pentru nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca, împrumutate de catre utilizatori , se va percepe o taxa stabilita anual de biblioteca si aplicata gradual, pâna la 50 % din valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent, tinându-se seama de :
- valoarea sau raritatea publicatiei.
- intentia vadita de a nu restitui publicatiile împrumutate.
- frecventa abaterilor de la respectarea termenelor de restituire a publicatiilor.

Împrumuturile sunt strict personale.

Restituiti cartea la timp ! Orice întârziere produce neajunsuri, atât bibliotecii, cât si altor utilizatori !

Pastrati cartile împrumutate cu cea mai mare grija :
- nu faceti sublinieri sau adnotari !
- nu îndoiti si nu scoateti foile !

Bibliotecarul, ajutat de membrii Consiliului Stiintific de sprijin - cadre didactice si elevi , antreneaza cititorii în activitatile de biblioteca, având ca scop urmatoarele :
- sa le cultive interesul pentru lectura, pentru munca sistematica si independenta.
- sa le faciliteze accesul la colectiile bibliotecii.
- sa-i familiarizeze cu normele biblioteconomice si bibliografice.
- sa le creeze si sa le dezvolte deprinderi de tehnica muncii intelectuale.
- sa-i formeze ca viitori cititori ai unor biblioteci mai mari, învatându-i sa dovedeasca discernamânt si spirit analitic fata de informatie.
- sa ajute la reconditionarea cartilor deteriorate.
- sa ajute la clasarea cartilor si a ordonarii lor la raft.
- sa elaboreze recenzii si prezentari de carte, sa ajute la organizarea de seri literare, expozitii de carte, etc.
- sa încurajeze donatiile de carte catre biblioteca scolii.
- sa ajute la pastrarea ordinii si a curateniei în biblioteca.


Copyright ©2014, Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava