REZUMATUL PROIECTULUI

Anticipăm că proiectul nostru va corobora eforturile a cel puţin 20 cadre didactice şi 500 de elevi din Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” şi din şcolile care vor da curs invitaţiilor noastre de a participa la atelierele creaţiei, la concursul de cultură ecologică, la expoziţia de fotografie etc.

Beneficiari direcţi vor fi elevii implicaţi în proiect care îşi vor dezvolta abilităţile practice, gustul pentru frumos, interesul pentru lumea înconjurătoare, învăţând să lucreze: ca voluntari, în echipă, convinşi fiind că gesturile lor vor fi copiate şi de alţii şi că vor schimba optica celor mulţi în ceea ce priveşte rolul mediului înconjurător în viaţa fiecăruia.

Beneficiarii indirecţi vor fi membrii comunităţii şcolare, care vor învăţa de la elevii angajaţi în proiect că şcoala nu înseamnă doar un program anost, neatractiv, că activităţile extraşcolare pot contribui la formarea şi informarea lor cu rezultate pe termen lung.

Durata proiectului

Noiembrie 2018- Mai 2019