Rezolvare test Cultura romana cultura europeana

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

 „În cultură se aplică acelaşi model ca în Răsărit, ca şi în toate celelalte domenii. [...] Cetăţeanul român este supus unei campanii ideologice, şi mai accentuată între 1956 şi 1958, după revoluţia ungară, când Gh. Gheorghiu-Dej voia să furnizeze sovieticilor dovezi de fidelitate menite a-i înlesni demersurile de îndepărtare a trupelor sovietice din ţară şi de a-i consolida puterea [...].

Pentru intelectualul român schimbarea paradigmei culturale vestice cu cea estică [...] a fost un şoc puternic resimţit. Sunt acuzaţi de colaboraţionism, de rătăciri ideologice şi de pactizare cu nazismul german, o serie de scriitori, aceea ce - cum scrie istoricul şi criticul literar Mircea Popa - creează panică şi derută în rândul scriitorilor, care, de teama represaliilor, se înregimentează masiv în rândurile Partidului Comunist Român sau răspund unor comenzi politice imediate, scriind cu frenezie despre traduceri din literatura sovietică, indiferent dacă acestea au anumite calităţi sau sunt simplă maculatură». Se creează îndată un nou contingent de scriitori, gata să-şi însuşească repede şi în chip radical lecţia noii literaturi promovată de ideologi ameninţători apăruţi peste noapte în coloanele unor ziare ale propagandei de partid [...] care, în dorinţa de parvenire şi glorie,

îi vor defăima pe cei de dinaintea lor [...], astfel încât în curând scena literară va fi dominată de o literatură total aservită ideologiei comuniste. [...]

Renumite reviste literare româneşti sunt sistate, iar edituri sunt închise. [...] Aproape întreaga producţie editorială este dominată de cartea sovietică. Se traduce şi se publică masiv în acei ani literatura sovietică de actualitate sau consacrată <<Revoluţiei» sau <<Mare|ui Război pentru Apărarea Patriei», cărţi tehnice sovietice.... [...] Creşte şi numărul volumelor de carte achiziţionată

din URSS, deci carte apărută în limba rusă, care întrece de zeci de mii de ori cartea străină achiziţionată [...].“ (I. Bulei, O istorie a românilor)

 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1.  Numiţi formaţiunea politică precizată în sursa dată.    5 puncte

R: PCR

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată         5 puncte

R: XX

3. Menţionaţi liderul politic şi un obiectiv al acestuia, la care se referă sursa dată.

Liderul (5p) - Gh. Gheorghiu-Dej

Un obiectiv al acestuia (5p) - „voia să furnizeze sovieticilor dovezi de fidelitate menite a-i înlesni demersurile de îndepărtare a trupelor sovietice din ţară şi de a-i consolida puterea [...].”

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la publicaţii. (5px2= 10 p)

Se puncteaza oricare 2 din următoarele informații:

Renumite reviste literare româneşti sunt sistate, iar edituri sunt închise.” 

Aproape întreaga producţie editorială este dominată de cartea sovietică.

Se traduce şi se publică masiv în acei ani literatura sovietică de actualitate sau consacrată <<Revoluţiei» sau <<Mare|ui Război pentru Apărarea Patriei», cărţi tehnice sovietice.

„Creşte şi numărul volumelor de carte achiziţionată din URSS, deci carte apărută în limba rusă, care întrece de zeci de mii de ori cartea străină achiziţionată [...].“


Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la scriitori, susținându-l cu două informaţii selectate din sursă. (5p+ 10px2; Total: 25p)

Opinie  (5p)- Noul tip de cultură estică sperie foarte mult scriitorii care, de teama unor acuzatii false sau represalii, sunt nevoiti să intre in PCR si sa scrie o opera care sa raspunda ideologiei partidului

Informatii pentru sustinere:

„Pentru intelectualul român schimbarea paradigmei culturale vestice cu cea estică [...] a fost un şoc puternic resimţit.”

„Sunt acuzaţi de colaboraţionism, de rătăciri ideologice şi de pactizare cu nazismul german, o serie de scriitori, aceea ce - cum scrie istoricul şi criticul literar Mircea Popa - creează panică şi derută în rândul scriitorilor, care, de teama represaliilor, se înregimentează masiv în rândurile Partidului Comunist Român sau răspund unor comenzi politice imediate, scriind cu frenezie despre traduceri din literatura sovietică”

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia cultura română are  caracter european în perioada interbelică. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

Barem:

  • introducere - 5p
  • faptul istoric pentru argumentare: 15
  • utilizarea conectorilor de cauzalitate - 5p

Modele de rezolvare

În prima jumătatea a secolului XX, principala caracteristică a culturii române a fost sincronizarea ei cu cea Europeană. Dealtfel cultura română nu a fost doar sincronă cu cea europeană ci a avut momente în care s-a aflat în avangarda culturii europene. Poetul Tristan Tzara a pus bazele unui curent cultural numit dadaismul, care a revoluţionat literatura şi mai ales artele plastice. Filozoful şi scriitorul Mircea Eliade a fost fondatorul unei noi discipline ştiinţifice, istoria religiilor. In consecinta, cultura romana s-a manifestat in stransa legatura cu ceea ce se intampla in plan european, o serie de oameni de cultura fiind chiar creatori de curente cultural-artistice europene/cu raspandire europeana

ALTA VARIANTA

Cultura europeană în prima jumătate a secolului XX este caracterizată de apariţia unor curente care căutau modalităţi inedite de expresie şi reflectau revolta artiştilor împotriva civilizaţiei moderne. Dintre acestea, cel mai mare impact au avut expresionismul, cubismul, abstracţionismul, suprarealismul. Aceste curente au influenţat arta pe parcursul întregului secol. Cultura română interbelică s-a manifestat in stransa legatura cu ceea ce se întâmpla in spațiul european, fiecare curent având reprezentanți și în spațiul european. Menționăm pe Lucian Blaga care adopta experionismul în operele sale, Constantin Brâncuși cu sculpturi in stil cubist sau abstracționist. 

În consecință, afirmația conform căreia  cultura română are  caracter european în perioada interbelică este adevărată, deoarece cultura română interbelică se dezvoltă/manifestă în strânsă legătură cu cea europeană.

OBSERVAȚIE: Orice răspuns dat trebuie să reflecte faptul că cultura română  are în ea trăsături ale culturii europene și că reprezentanți ai culturii române contribuie prin operele lor la îmbogățirea culturii europene sau că unii reprezentanți se manifestă pe scena europeană. 

Last modified: Friday, 7 December 2018, 10:42 AM