Aici vor fi postate diverse anunțuri utile pentru cursanți și profesori.

Prezentul chestionar a fost elaborat în vederea realizării unei analize-diagnoză prin care să poată fi identificate problemele cu care se confruntă elevii liceului, precum și care sunt cauzele care determină: abandonul școlar, rata scăzută a absolvirii, rata scăzută de participare la examenul de bacalaureat, rata scăzută de promovabilitate la examenul de bacalaureat.

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și vă asigurăm că răspunsurile sunt confidențiale. 

Vă mulțumim!

     COMPLETAȚI FORMULARUL